Naar voorbeeld van een foto heb ik deze meerkleurendruk gemaakt op Japans papier.

‘zilverreigers in de mist’ (meerkleurendruk, reductietechniek)

Voor de achtergrond van ‘zilverreigers in de mist’ vond ik, alsof het zo moest zijn, in een oud boek de nagenoeg blanco bladzijde van hoofdstuk twee. Met de titel ‘In de vrije natuur’.

Het hoofdstuknummer en de titel vormen de combinatie ‘In de vrije natuur 2’. Precies zoals het is.