In mijn werk als coach ontstaat er altijd een tweemanschap. Samen aan het werk. Ieder met eigen expertise en eigen kracht.

Dat is natuurlijk niet alleen zo in coaching. Dagelijks trekken mensen even of langdurig(er) met elkaar op. Zo verrijken we elkaar, beïnvloeden we elkaar en ondersteunen we elkaar.

Deze foto’s zijn hier een uiting van . De beelden versterken of verzachten elkaar, dagen elkaar uit of steunen elkaar, beknellen en bevrijden, communiceren zonder woorden. Omdat stilte er toe doet.

…….

…….

…….

…….