Dagelijks trekken mensen even of langdurig(er) met elkaar op. Zo verrijken we elkaar, beïnvloeden we elkaar en ondersteunen we elkaar.

Deze foto’s zijn hier een uiting van . De beelden versterken of verzachten elkaar, dagen elkaar uit of steunen elkaar, beknellen en bevrijden, communiceren zonder woorden. Omdat stilte er toe doet.

…….

…….

…….

…….