Of je het wilt of niet: bij de aanblik van het beeld Venus van Milo gaat er een siddering door je lijf. Wat is dat een indrukwekkend beeld!
Ze is bewonderd, geschilderd, gefotografeerd, aangeraakt (mag natuurlijk niet :)) en bezongen.
“The summit of beauty and love
and Venus was her name”.

Ik heb van haar een pretentieloze lino gemaakt naar een door mij genomen foto in het prachtige Louvre.

Er is een lange weg afgelegd sinds het beeld in ca. 130 voor Christus vervaardigd werd en nu in het Louvre staat.

De kleuren waren eerder in mijn hoofd dan de titel van deze blog. Maar het komt mooi samen.